วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ข้าพเจ้า นางเทียมแข เชิงทวี ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฏร์อุปถัมภ์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ. ราชบุรีเป็นโรงเรียนกลุ่มการกุสลของวัดในพระพุทธศาสนา